bank

Szereg nowych możliwości

Banki komercyjne bardzo szybko zrozumiały, że otwieranie kolejnych placówek to nie koniecznie dobre rozwiązanie. Szczególnie w tych miastach, gdzie marka jest rozpoznawalna i ma wiele oddziałów, inwestowanie w kolejne budynki oraz wynagrodzenie dla rzeszy pracowników nie wydawało się rozsądnym rozwiązaniem. Na szczęście dla banków obserwujących rosnące z roku na rok wydatki związane z aktualną obsługą klienta, możliwe stało się zmniejszenie swoich wydatków poprzez przeniesienie części zadań banku do Internetu. Technologie IT rozwinęły się tak szybko i niepostrzeżenie, że bez większych problemów możliwe stało się stworzenie w pełni zabezpieczonych i szyfrowanych portali bankowych. Na nie klienci banku mogą logować się przy użyciu otrzymanego od banku loginu oraz dopasowanego hasła, które po pierwszym użyciu należy zmienić na sobie tylko znane i nigdy nikomu nie udostępniać. W ten sposób nie wychodząc z domu można wykonywać wszystkie operacje na swoim koncie, dbając o regularne opłaty za mieszkanie czy inne rachunki.

Przelewy z domu

Banki w ostatnich dekadach rozwijały się w szaleńczym tempie. Głównie dlatego, że przejęte zostały w ogromnej części przez prywatny kapitał, a ten dąży po trupach często do pomnożenia własnych korzyści. wiele banków zostało więc wykupionych przez większe korporacje, wcielonych do globalnej marki. Niektóre banki obejmują swoją działalnością wszystkie kontynenty świata. Świadczenie usług w tak wielu miejscach byłoby niemożliwe, gdyby klasyczne oddziały bankowe, trudne do wybudowania i utrzymania, nie zostały zastąpione darmowym w dostępie Internetowym portalem obsługi klienta. Dzisiaj praktycznie każdy bank musi oferować swoim klientom witrynę www, na której po zalogowaniu się można bez udziału pracownika banku samodzielnie wykonywać niemal wszystkie zarezerwowane dotąd dla oddziału czynności, jak robienie przelewów czy tworzenie zleceń stałych. Możliwości sieci dają też takie dodatkowe funkcje, jak chociażby tworzenie swojej prywatnej książki odbiorców, z podanymi adresami, kontami bankowymi i innymi informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu.

Produkty bankowe online

Dla banków, które w drugiej połowie minionego wieku poczyniły wielki postęp i rozwinęły się na wielu dotąd martwych niemal rynkach, Internet na początku nie wydawał się szczególnie ważnym rozwiązaniem. Na początku banki wykorzystywały sieć głównie do prezentowania swojej oferty klientom, którzy potrafili się posługiwać tym narzędziem i mieli do niego dostęp. Z czasem jednak niemal każdy posiadacz konta indywidualnego stał się także właścicielem komputera oraz dostępu do Internetu. A zatem banki zaczęły myśleć nad lepszym wykorzystaniem rozwoju IT do poprawienia własnej oferty. I tak pierwsze banki, które stworzyły portale do wirtualnej obsługi klienta, na których można po zalogowaniu wykonywać przelewy i sprawdzać historię swoich transakcji, zaczęły masowo odbijać klientów od reszty opóźnionej konkurencji. Dziś zaległości w tej tematyce nadrobili wszyscy i praktycznie nie ma banku, który nie zsynchronizowałby swoich baz danych i przepływu informacji z ogólnodostępnymi portalami internetowymi, z których korzystają do przelewów i nie tylko ich klienci.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.