Dodatkowe urządzenia

Wszelkie dodatkowe urządzenia komputerowe są z pewnością bardzo ważne. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę fakt tego, że nie tylko same komputery stanowią niezastąpione urządzenia w pracy i w domu. Na pewno takim dodatkowym sprzętem, który komputer obsługuje jest drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne. Taki sprzęt jest niezastąpiony w biurach, gdzie bardzo często pozostają drukowane dokumenty różnej wagi. Dzięki komputerowi do dokumentu można nanieść wiele przydatnych uwag i poprawek, natomiast drukarka przeniesie ten dokument na papier. W domach także korzystamy z takiego sprzętu dodatkowego z uwagi na potrzebę drukowania przykładowo prac domowych. Na komputerze o wiele lepiej się pisze chociażby z uwagi na fakt szybkiego sprawdzania pisowni. Taki komputer błyskawicznie zaznacza błędne słownictwo, dzięki czemu istnieje dużo większa szansa, że praca będzie poprawna przynajmniej pod względem ortograficznym. Drukarka w tym przypadku staje się niezastąpiona, pozwala drukować wszystkie najistotniejsze prace.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.