Technika

Technika i jej osiągnięcia

Współczesna technika objawia się w wielu najróżniejszych elementach życia. Bez nowoczesnej technologii nie powstałyby przede wszystkim komputery, jakże ważne dla istnienia współczesnej cywilizacji. Wszystko to, co jest dzisiaj zupełnie normalne dla mieszkańców naszej planety, jak płacenie kartami, korzystanie z bankomatów, używanie bezprzewodowego Internetu w każdym miejscu, gdzie dostępna jest sieć komórkowa, giełda i wielkie rynki finansowe, koordynacja zadań rządowych czy policyjnych – może być możliwe głównie dzięki zastosowaniu technologii komputerowej. Ze względu na używanie coraz mocniejszych procesorów obliczeniowych i mocniejszych układów graficznych, prędkość i stabilność działania komputerów tak stacjonarnych jak i laptopów uległy zdecydowanemu poprawieniu. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie równoległych działań na wielu płaszczyznach i przekazanie najtrudniejszych obliczeń i zadań na barki komputerów, które połączone w sieci mogą znacznie poprawić koordynację wszystkich procesów.

Cechy IT

W szerszym pojęciu można uważać, że telefon, telewizja i komputer są częścią tego, co się nazywa IT, technologie które ułatwiają komunikację i wymianę informacji w obecnym świecie. Po wynalezieniu pisma, pierwsze kroki w kierunku społeczeństwa informacyjnego naznaczone były przez telegraf, telefon, telewizję i internet dostępny dzięki dostawcom. Telefony komórkowe i GPS połączyły obraz z tekstem i słowem bezprzewodowy. Internet i telewizja są dostępne w telefonie komórkowym, który także jest aparatem fotograficznym. Zbliżenie się informatyki i telekomunikacji w ostatniej dekadzie XX wieku skorzystało z miniaturyzacji podzespołów, pozwalając na produkcję aparatów wielofunkcyjnych po dostępnych cenach. Użycie IT nie przestaje rosnąć i rozszerzać się, przede wszystkim w bogatych krajach, z ryzykiem podkreślenia wykluczenia cyfrowego, społecznego i różnicy pomiędzy pokoleniami. Niektórzy boją się utraty swobody osobistej, tak zwanego efektu Wielkiego Brata, ale IT zajmuje rosnące miejsce w życiu ludzkim.

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna, z angielskiego Information Technology (IT), łączy elementy i techniki używane w przetwarzaniu i transmisji informacji, głównie w informatyce, internecie i telekomunikacji. Określa on także sektor działalności gospodarczej. Technologie informacyjne nie są żadnym lekarstwem ani zaklęciem, ale mogą ulepszyć życie wszystkich mieszkańców planety. Użycie technologii informacyjnej wśród mieszkańców danego miejsca pomaga na zmniejszeniu w określonym momencie wykluczenia cyfrowego istniejącego we wspomnianej miejscowości. Zwiększyłoby to grupę użytkowników IT jako środka technologicznego do rozwoju ich działalności i dlatego zmniejsza liczbę osób, które jej nie używają. Można uważać IT za pojęcie dynamiczne. Na przykład, pod koniec XIX wieku telefon mógłby być uważany za nową technologię według obecnych definicji. Tą samą definicję można by zastosować do telewizji, gdy pojawiła się i stała się popularna w dekadzie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niemniej jednak dzisiaj nawet komputery nie mogą być uważane za nową technologię.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.