Technika i jej osiągnięcia

Współczesna technika objawia się w wielu najróżniejszych elementach życia. Bez nowoczesnej technologii nie powstałyby przede wszystkim komputery, jakże ważne dla istnienia współczesnej cywilizacji. Wszystko to, co jest dzisiaj zupełnie normalne dla mieszkańców naszej planety, jak płacenie kartami, korzystanie z bankomatów, używanie bezprzewodowego Internetu w każdym miejscu, gdzie dostępna jest sieć komórkowa, giełda i wielkie rynki finansowe, koordynacja zadań rządowych czy policyjnych – może być możliwe głównie dzięki zastosowaniu technologii komputerowej. Ze względu na używanie coraz mocniejszych procesorów obliczeniowych i mocniejszych układów graficznych, prędkość i stabilność działania komputerów tak stacjonarnych jak i laptopów uległy zdecydowanemu poprawieniu. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie równoległych działań na wielu płaszczyznach i przekazanie najtrudniejszych obliczeń i zadań na barki komputerów, które połączone w sieci mogą znacznie poprawić koordynację wszystkich procesów.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.