Sieci zmieniają firmy

Dla pracy we współczesnej firmie nie ma większego sukcesu, niż wprowadzenie sieci komputerowych. Już od samego początku tworzenia pierwszych komputerów wiadomym było, że ich niesamowite moce obliczeniowe pozwalają na odciążenie pracowników wielu różnych firm oraz instytucji i organizacji. Aplikacje księgowe czy baza danych umożliwiająca wpisywanie rezerwacji na bilety, to duże przełomy w historii wielkich korporacji, pomagające wprowadzić swoje usługi na prawdziwie masowy rynek i tym samym zwiększyć zyski. Ale dopiero umożliwienie działania wszystkich komputerów firmowych w jednej sieci był prawdziwym przełomem. Dzięki rozwojowi Internetu możliwe stało się połączenie komputerów tak, by te działały w jednym środowisku, w tzw. domenie. Mogą to być dwa komputery, ale może ich być też teoretycznie nieskończona liczba. Podłączone są do serwera firmowego, na którym znajdują się niezbędne do pracy narzędzia oraz przede wszystkim – bazy danych. I zmiany dokonane w tych bazach przez jednego pracownika, są natychmiast zauważane i gotowe do pobrania przez innego, oddalonego nawet o setki kilometrów.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.