Wykorzystanie technik internetowych

Internet to marzenie badaczy sprzed dziesiątek lat. Pragnęli oni stworzyć sieć komputerową, która umożliwiłaby połączenie wszystkich sprzętów komputerowych ze sobą tak, by działały w jednym środowisku. Z początku nie mieli oni w planach stworzenie Internetu w takim znaczeniu, jakim widzimy go dzisiaj. Głównym założeniem inżynierów było umożliwienie firmom poprawienie swojej wydajności a różnej maści instytucjom i organizacjom pożytku publicznego błyskawiczne wymienianie danych. I dzisiaj sieci wewnętrzne stanowią podstawę funkcjonowania niemal każdej nowoczesnej placówki, od spółki akcyjnej, przez szpitale i komendy policji, na zwykłych przedsiębiorstwach i nawet małych firmach kończąc. Umożliwienie tworzenia serwerów firmowych, do których dostęp mieliby użytkownicy tej samej sieci, było wielkim krokiem na przód. I tak administratorzy zarządzający przestrzenią na tychże serwerach mogą umieszczać tam niezbędne do pracy dane oraz aplikacje a następnie każdy pracownik z sieci może bez problemu owe dane pobrać na własny komputer lub uruchomić sieciową aplikację, np. do komunikacji z innymi pracownikami.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.