Technologia informacyjna

Technologia informacyjna, z angielskiego Information Technology (IT), łączy elementy i techniki używane w przetwarzaniu i transmisji informacji, głównie w informatyce, internecie i telekomunikacji. Określa on także sektor działalności gospodarczej. Technologie informacyjne nie są żadnym lekarstwem ani zaklęciem, ale mogą ulepszyć życie wszystkich mieszkańców planety. Użycie technologii informacyjnej wśród mieszkańców danego miejsca pomaga na zmniejszeniu w określonym momencie wykluczenia cyfrowego istniejącego we wspomnianej miejscowości. Zwiększyłoby to grupę użytkowników IT jako środka technologicznego do rozwoju ich działalności i dlatego zmniejsza liczbę osób, które jej nie używają. Można uważać IT za pojęcie dynamiczne. Na przykład, pod koniec XIX wieku telefon mógłby być uważany za nową technologię według obecnych definicji. Tą samą definicję można by zastosować do telewizji, gdy pojawiła się i stała się popularna w dekadzie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niemniej jednak dzisiaj nawet komputery nie mogą być uważane za nową technologię.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.