Cechy IT

W szerszym pojęciu można uważać, że telefon, telewizja i komputer są częścią tego, co się nazywa IT, technologie które ułatwiają komunikację i wymianę informacji w obecnym świecie. Po wynalezieniu pisma, pierwsze kroki w kierunku społeczeństwa informacyjnego naznaczone były przez telegraf, telefon, telewizję i internet dostępny dzięki dostawcom. Telefony komórkowe i GPS połączyły obraz z tekstem i słowem bezprzewodowy. Internet i telewizja są dostępne w telefonie komórkowym, który także jest aparatem fotograficznym. Zbliżenie się informatyki i telekomunikacji w ostatniej dekadzie XX wieku skorzystało z miniaturyzacji podzespołów, pozwalając na produkcję aparatów wielofunkcyjnych po dostępnych cenach. Użycie IT nie przestaje rosnąć i rozszerzać się, przede wszystkim w bogatych krajach, z ryzykiem podkreślenia wykluczenia cyfrowego, społecznego i różnicy pomiędzy pokoleniami. Niektórzy boją się utraty swobody osobistej, tak zwanego efektu Wielkiego Brata, ale IT zajmuje rosnące miejsce w życiu ludzkim.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.