Laptop a komputer

Komputer stacjonarny posiada trzy podstawowe elementy, które go wyróżniają, a mianowicie jednostkę centralną, monitor i klawiaturę. Jest to urządzenie które na stałe stoi w jednym miejscu, ze względu na jego wielkość i złożoność właśnie z tych kilku elementów. Laptop natomiast to komputer o dużo mniejszych rozmiarach, w którym wszystkie trzy elementy, takie jakie posiada komputer stacjonarny są połączone w jedno. Laptop jest na pewno bardziej funkcjonalny, gdyż można zabrać go wszędzie i korzystać z niego w każdych warunkach jest lekki i niewielki. Komputer stacjonarny jest bardzo ciężki i odłączony chodź od jednego elementu, z którego się składa nie ma żadnego zastosowania. jest właściwie jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma komputerami, jednak jak znacząca. W dzisiejszych czasach komputer jest nam potrzebny w wielu sytuacjach, w życiu codziennym i korzystanie z niego jest niezbędne w pracy, w podróży, czy w każdej inne sytuacji, dlatego laptopy są bardziej przydatne.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.