Masowa komunikacja

Dzisiaj można śmiało mówić o komunikacji masowej, w której jednocześnie udział bierze zdecydowanie więcej osób, niż kiedykolwiek do tej pory. Do niedawna jeszcze przekaz informacyjny był jednokierunkowy, tak samo jak technologie, które ów przekaz umożliwiały. Prasa, radio oraz telewizja, będące największymi skarbami nowożytności, kierowane były w kierunku od redaktorów do odbiorców. A odbierający informację mogli ją jedynie przyswoić i ewentualnie napisać list do reakcji w nadziei, że ktoś go uwzględni lub przedstawi na antenie, co jednak nie zdarza się prawie w ogóle. Wraz w powstaniem i rozwoju Internetu oraz masowej produkcji komputerów możliwe stało się zupełnie inne komunikowanie. Teraz zarówno redaktorzy prasowi, radiowi jak i telewizyjni muszą wszystkie swoje materiały prezentować w sieci a dzięki temu praktycznie każdy odbiorca, nawet ten nie zainteresowany oryginalnym przekazem, ma prawo pod taką informacją zamieścić wszystkie swoje spostrzeżenia i uwagi, niekiedy rozpętując prawdziwą internetową batalię na argumenty.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.