Komputer dla dzieci

Komputer, który pozostaje przeznaczony wyłącznie dla dzieci jest z pewnością bardzo ważnym zagadnieniem dla wielu rodziców. Każdy chce, aby jego dziecko rozwijało się w prawidłowy sposób, jednak zbyt częste przebywanie z komputerem może mieć skutek uzależniający. Jest wiele takich dzieci, które zaraz po przyjściu ze szkoły zasiadają do komputera, nie bacząc nawet na lekcje, które powinny odrobić. Nie jest to na pewno dobry pomysł. Z drugiej strony izolowanie dziecka od komputera też nie jest dobre, ponieważ w przyszłości, kiedy przyjdzie mu zetknąć się z tym urządzeniem może mieć poważne kłopoty. Komputer powinien być przede wszystkim „dawkowany” stopniowo. Dobrze jest dzieciom pozwalać na gry i zabawy, które są w ten sposób udostępnione, jednak nie należy przesadzać z czasem. Komputer przeznaczony dla dziecka powinien być odpowiednio wyposażony we wszelkie programy i gry edukacyjne. Wówczas będzie można wpłynąć nieco bardziej na rozwój dziecka. To bardzo pożyteczne, ponieważ można połączyć zabawę dziecka z rozwojem i nauką.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.