Komputer w szkole

Komputer w szkole to przede wszystkim podstawowe narzędzie do nauki dla dzieci oraz młodzieży. Taki komputer staje się ciekawym narzędziem nauki w kwestii informatyki. Poszerzana jest wiedza na temat wykorzystania, możliwości oraz samej budowy komputera. W szkole nie tylko uczniowie korzystają z komputerów, ale przede wszystkim nauczyciele. Na pewno, jeśli nie ma się zbyt dużego doświadczenia w tej kwestii, taka pracownia informatyczna na pewno będzie doskonałym miejscem, aby podszkolić się w zakresie tej wiedzy informatycznej. Można także swobodnie korzystać z Internetu, ponieważ szkoła powinna mieć łącze. W ten sposób dzieci są przyzwyczajane do funkcji korzystania z Internetu. Pozwala im to na zdecydowanie lepszy kontakt z samym sprzętem komputerowym. Wyczulić także należy dzieci na wszelkie awarie, jakie mogą zdarzyć się podczas użytkowania komputera. Nie ma przedmiotów idealnych, dlatego także komputery mogą być nie do końca żywotne. Niemniej jednak komputer w szkole to istotny element i narzędzie pracy.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.