Modemy mobilne

Gdy tylko operatorzy komórkowi zrozumieli, że ich abonenci z wielką chęcią korzystać będą z możliwości Internetu mobilnego, zaczęły się prace nad umożliwieniem im masowego surfowania po sieci z wykorzystaniem oferowanych przez nich urządzeń. Skoro operator udostępnia mobilny Internet, to dużo więcej zarobi jeśli będzie też sprzedawał do niego urządzenia. I tak operatorzy oprócz smartfonów naturalnie przystosowanych do wchodzenia online zaczęli sprzedawać coraz częściej także laptopy a razem z nimi modemy do łączności bezprzewodowej. Tylko nieliczni dostawcy laptopów zaczęli tworzyć wbudowane modemy, cała reszta pozostawiła tutaj miejsce do popisu dla operatorów. I tak powstały pierwsze modemy, głównie na kartę PCMCIA. Dość dobrze trzymały one zasięg, jednak nie gwarantowały stabilnej długiej pracy, bo się przegrzewały. Wymyślono więc antenę umożliwiającą łapanie sygnału od operatora, którą wkłada się wraz z kluczem do gniazda USB. to umożliwiło także wgrywanie oprogramowania na te modemy, dzięki czemu po pierwszym włożeniu w USB wszystkie sterowniki instalują się automatycznie.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.