Rozwiązania mobilne

Wielkim problemem operatorów próbujących sprzedać usługi Internetu mobilnego była niska dostępność urządzeń do tego typu działania na rynku. Zaczęli oni więc na własną rękę podpisywać wielomilionowe umowy z dostawcami takich mobilnych urządzeń i zaczęli je sprzedawać wraz z Internetem. Najlepiej w pewnym momencie sprzedawały się laptopy. Szczególnie, że dla operatora była to transakcja wiązana, czyli klient kupował w niej jednocześnie laptopa na raty oraz najczęściej także modem umożliwiający łączenie się z siecią jak i podpisywał umowę abonamentową na kartę SIM dającą mu większe limity danych internetowych, niż ma to miejsce w przypadku zwykłej umowy na połączenia głosowe. Pierwsze modemy do takiej łączności wykorzystywały głównie wejście PCMCIA, dopiero potem pojawiły się laptopy z wejściem Express Card, więc i modemy zaczęły być konstruowane w tej technologii. Dzięki przeniesieniu modemów z PCMCIA do Express Card możliwe stało się nie tylko budowanie mniejszych modemów, ale także lepsze zarządzanie chociażby zużyciem energii.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.