Oprogramowanie

Wyszukiwarka internetowa

Wyszukiwarka internetowa jest systemem informatycznym, który wyszukuje pliki przechowywane na serwerach www dzięki swojemu spiderowi lub web crawlerowi. Niektóre wyszukiwarki przeszukują tylko www, ale inne szukają także w wiadomościach, usługach takich jak Gopher lub FTP. Wyszukiwania wykonywane są za pomocą słów kluczowych lub drzew hierarchicznych na wybrany temat. Wynikiem wyszukiwania jest lista adresów sieciowych w których wymienia się tematy związane z szukanymi słowami kluczowymi. Ponieważ działają w sposób automatyczny, wyszukiwarki internetowe zawierają na ogół więcej informacji niż katalogi. Niemnie jednak katalogi także zbudowane są na podstawie wyszukiwań, ale nie zautomatyzowanych lub przez powiadomienia twórców stron. Dobre katalogi łączą oba systemy. W chwili obecnej Internet stał się narzędziem do szybkiego wyszukiwania informacji. Dlatego powstały wyszukiwarki, które pozwalają na szybkie odnalezienie informacji na każdy interesujący temat, w każdej dziedzinie nauki i w każdej części świata.

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa jest aplikacją, która działa za pomocą internetu, interpretując informacje z plików i witryn internetowych abyśmy mogli ją odczytać (gdy znajduje się na serwerze www lub na serwerze lokalnym). Przeglądarka internetowa interpretuje kod HTML, w którym napisana jest strona internetowa i przedstawia ją na ekranie, pozwalając użytkownikowi na interakcję z jej zawartością i przemieszczać się do innych miejsc w sieci za pomocą hiperłączy. Podstawowym działaniem przeglądarki internetowej jest pozwolić na wyświetlenie dokumentów tekstowych, które mogą mieć zagnieżdżone zasoby multimedialne. Dokumenty mogą być na komputerze z którego korzysta użytkownik lub na jakimkolwiek innym urządzeniu podłączonym do komputera użytkownika za pomocą internetu, i który poosiada potrzebne zasoby do transmisji dokumentów (oprogramowanie serwera www). Takie dokumenty, zwykle nazywane stronami internetowymi posiadają hiperłącza, które wiążą porcję tekstu lub obraz z innym dokumentem , zwykle mającym związek z tekstem lub obrazem.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.