Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna, e-mail jest usługą sieciową, która pozwala użytkownikom na wysyłanie i odbiór wiadomości i plików w szybki sposób za pomocą elektronicznych systemów komunikacji. Głównie używa się tej nazwy do określenia systemu, który dostarcza tej usługi w internecie za pośrednictwem protokołu SMTP, chociaż szerzej można stosować ją do analogicznych systemów, które używałyby innych technologii. Za pomocą wiadomości poczty elektronicznej można wysłać nie tylko tekst, ale także wszelki rodzaj dokumentów cyfrowych. Jego wydajność, wygoda i niski koszt sprawiają że poczta elektroniczna wypiera zwykłą pocztę w codziennym użyciu. Poczta elektroniczna poprzedza internet, i faktem jest że aby mógł zaistnieć była kluczowym narzędziem. Na pokazie w Massachusetts Institute of Technology w 1961 roku pokazano system, który pozwalał kilku użytkownikom na wejście do komputera IBM 7094 ze zdalnych terminali i w ten sposób zapisać pliki na dysku. To pozwoliło na nowe formy udostępniania danych. Zaczęto używać poczty elektronicznej w latach 1965-1966.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.