Nowe pojęcie IT

Nikogo nie dziwi fakt bycia informowanym minuta po minucie, porozumiewanie się z ludźmi na drugim krańcu planety, oglądanie teledysku czy praca zespołowa bez przebywania w tym samym miejscu. Z niepomyślaną szybkością IT jest coraz bardziej widoczna w naszym życiu. Pojęcie to znane także jako społeczeństwo informacyjne, zawdzięcza się głównie jednemu wynalazkowi, który stworzony został przed czterema dekadami: internetowi. Wszystko wyłoniło się jako część Sieci Agencji Projektów Badań Zaawansowanych, stworzonej przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki, która pomyślana była aby połączyć różne organy w kraju. Podstawowymi zasadami tej sieci były: sieć zdecentralizowana z wieloma drogami pomiędzy dwoma punktami i to, aby wiadomości były podzielone na części, które wysyłane były różnymi drogami. Obecność różnych uniwersytetów i instytutów w rozwoju projektu sprawiła, że znalazła więcej możliwości na wymianę danych.  Stworzona została poczta elektroniczna, czat i strony internetowe.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.