Rozwój internetu

Rozwój internetu oznaczał, że informacja jest teraz dostępna w wielu miejscach. Przedtem informacja była skupiona w osobie rodziców, nauczycieli, w książkach. Szkoła i uniwersytet były obszarami, które skupiały wiedzę. Obecnie rozbiły się te bariery i z internetem istnieje większy dostęp do informacji. Głównym problemem jest jakość tej informacji. Uprościł się także kontakt pomiędzy osobami a także tymi, którzy zajmują się biznesem. Nie trzeba poruszać się aby zawierać umowy w różnych miastach na świecie albo wykonywać transakcje w jakimkolwiek miejscu przez proste kliknięcie. Nawet wielu polityków ma swoje własne blogi lub filmy na YouTube, pozostawiając jasne że IT w ostatniej dekadzie zmieniła wszystkie aspekty życia. Po części te nowe technologie są niematerialne, ponieważ główną materią jest informacja. Pozwalają na połączenie i interaktywność, są natychmiastowe. Nadejście ery internetu i głównie www jako środka masowego przekazu, oraz sukces blogów, wikis lub technologii peer-to-peer nadają IT wymiaru społecznego.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.