Produkty bankowe online

Dla banków, które w drugiej połowie minionego wieku poczyniły wielki postęp i rozwinęły się na wielu dotąd martwych niemal rynkach, Internet na początku nie wydawał się szczególnie ważnym rozwiązaniem. Na początku banki wykorzystywały sieć głównie do prezentowania swojej oferty klientom, którzy potrafili się posługiwać tym narzędziem i mieli do niego dostęp. Z czasem jednak niemal każdy posiadacz konta indywidualnego stał się także właścicielem komputera oraz dostępu do Internetu. A zatem banki zaczęły myśleć nad lepszym wykorzystaniem rozwoju IT do poprawienia własnej oferty. I tak pierwsze banki, które stworzyły portale do wirtualnej obsługi klienta, na których można po zalogowaniu wykonywać przelewy i sprawdzać historię swoich transakcji, zaczęły masowo odbijać klientów od reszty opóźnionej konkurencji. Dziś zaległości w tej tematyce nadrobili wszyscy i praktycznie nie ma banku, który nie zsynchronizowałby swoich baz danych i przepływu informacji z ogólnodostępnymi portalami internetowymi, z których korzystają do przelewów i nie tylko ich klienci.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.