Banki w sieci

Dla banków komercyjnych w okresie boomu gospodarczego złotym interesem okazywało się otwieranie kolejnych placówek nawet w najmniejszych bankach. Niektóre marki finansowe przez to, że jako pierwsze zdecydowały się wejść w mało obiecujący region lub otworzyć swoje dwie filie w pozbawionych do tej pory banków małych miasteczkach, często na wiele lat zajmowały dominującą pozycję na rynku. Zatrudnieniu pracowników na niezbędnych do obsługi klientów miejscach sprzyjały powstające ciągle nowe oddziały bankowe a chętnych do otwarcia kont indywidualnych przybywało, ponieważ i zarobki i pracodawcy zaczęli inaczej funkcjonować. W bankach zaczęły się tworzyć kolejki, które czasami trudno rozładować w ciągu całego dnia. Dlatego banki szybko wykorzystały rozwój technologii internetowych oraz upowszechnienie komputerów domowych wraz z dostępem do Internetu, by przenieść pewien ciężar zadań obsługiwanych w oddziałach na samodzielnych użytkowników, którzy mogą zlecać przelewy czy zamawiać różne produkty online.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.