Szereg nowych możliwości

Banki komercyjne bardzo szybko zrozumiały, że otwieranie kolejnych placówek to nie koniecznie dobre rozwiązanie. Szczególnie w tych miastach, gdzie marka jest rozpoznawalna i ma wiele oddziałów, inwestowanie w kolejne budynki oraz wynagrodzenie dla rzeszy pracowników nie wydawało się rozsądnym rozwiązaniem. Na szczęście dla banków obserwujących rosnące z roku na rok wydatki związane z aktualną obsługą klienta, możliwe stało się zmniejszenie swoich wydatków poprzez przeniesienie części zadań banku do Internetu. Technologie IT rozwinęły się tak szybko i niepostrzeżenie, że bez większych problemów możliwe stało się stworzenie w pełni zabezpieczonych i szyfrowanych portali bankowych. Na nie klienci banku mogą logować się przy użyciu otrzymanego od banku loginu oraz dopasowanego hasła, które po pierwszym użyciu należy zmienić na sobie tylko znane i nigdy nikomu nie udostępniać. W ten sposób nie wychodząc z domu można wykonywać wszystkie operacje na swoim koncie, dbając o regularne opłaty za mieszkanie czy inne rachunki.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.