Przelewy z domu

Banki w ostatnich dekadach rozwijały się w szaleńczym tempie. Głównie dlatego, że przejęte zostały w ogromnej części przez prywatny kapitał, a ten dąży po trupach często do pomnożenia własnych korzyści. wiele banków zostało więc wykupionych przez większe korporacje, wcielonych do globalnej marki. Niektóre banki obejmują swoją działalnością wszystkie kontynenty świata. Świadczenie usług w tak wielu miejscach byłoby niemożliwe, gdyby klasyczne oddziały bankowe, trudne do wybudowania i utrzymania, nie zostały zastąpione darmowym w dostępie Internetowym portalem obsługi klienta. Dzisiaj praktycznie każdy bank musi oferować swoim klientom witrynę www, na której po zalogowaniu się można bez udziału pracownika banku samodzielnie wykonywać niemal wszystkie zarezerwowane dotąd dla oddziału czynności, jak robienie przelewów czy tworzenie zleceń stałych. Możliwości sieci dają też takie dodatkowe funkcje, jak chociażby tworzenie swojej prywatnej książki odbiorców, z podanymi adresami, kontami bankowymi i innymi informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.