przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa jest aplikacją, która działa za pomocą internetu, interpretując informacje z plików i witryn internetowych abyśmy mogli ją odczytać (gdy znajduje się na serwerze www lub na serwerze lokalnym). Przeglądarka internetowa interpretuje kod HTML, w którym napisana jest strona internetowa i przedstawia ją na ekranie, pozwalając użytkownikowi na interakcję z jej zawartością i przemieszczać się do innych miejsc w sieci za pomocą hiperłączy. Podstawowym działaniem przeglądarki internetowej jest pozwolić na wyświetlenie dokumentów tekstowych, które mogą mieć zagnieżdżone zasoby multimedialne. Dokumenty mogą być na komputerze z którego korzysta użytkownik lub na jakimkolwiek innym urządzeniu podłączonym do komputera użytkownika za pomocą internetu, i który poosiada potrzebne zasoby do transmisji dokumentów (oprogramowanie serwera www). Takie dokumenty, zwykle nazywane stronami internetowymi posiadają hiperłącza, które wiążą porcję tekstu lub obraz z innym dokumentem , zwykle mającym związek z tekstem lub obrazem.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.