Aplikacje mobilne

Sprzedaż pierwszych laptopów z dostępem do Internetu wymógł na operatorach komórkowych obmyślenie najlepszego sposobu łącznia się z siecią oraz obliczania kosztów za to. Ponieważ producenci laptopów sprzedawali masowo komputery, do salonów masowo przychodzili klienci gotowi kupić modem i kartę SIM. Operatorzy musieli więc zatrudnić własny sztab informatyków czuwających nie tylko nad stanem infrastruktury, ale tworzących własne autorskie oprogramowanie do modemów. Ponieważ operatorzy zamawiali tylko sam produkt, czyli modem, głównie u firm Azjatyckich jak Huawei, konieczne stało się pisanie własnej polskojęzycznej aplikacji. I tak każdy operator został zmuszony do stworzenia własnej aplikacji. Jednocześnie wraz z miesiącami i przybywaniem użytkowników mocno się one zmieniały. Dzisiejsze aplikacje jak iPlus Manager czy Business Everywhere w niczym nie przypominają tych pierwszych, które w zasadzie miały tylko wskaźnik zasięgu oraz przycisk pozwalający na włączanie i wyłączanie połączenia.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.