firma

Wykorzystanie technik internetowych

Internet to marzenie badaczy sprzed dziesiątek lat. Pragnęli oni stworzyć sieć komputerową, która umożliwiłaby połączenie wszystkich sprzętów komputerowych ze sobą tak, by działały w jednym środowisku. Z początku nie mieli oni w planach stworzenie Internetu w takim znaczeniu, jakim widzimy go dzisiaj. Głównym założeniem inżynierów było umożliwienie firmom poprawienie swojej wydajności a różnej maści instytucjom i organizacjom pożytku publicznego błyskawiczne wymienianie danych. I dzisiaj sieci wewnętrzne stanowią podstawę funkcjonowania niemal każdej nowoczesnej placówki, od spółki akcyjnej, przez szpitale i komendy policji, na zwykłych przedsiębiorstwach i nawet małych firmach kończąc. Umożliwienie tworzenia serwerów firmowych, do których dostęp mieliby użytkownicy tej samej sieci, było wielkim krokiem na przód. I tak administratorzy zarządzający przestrzenią na tychże serwerach mogą umieszczać tam niezbędne do pracy dane oraz aplikacje a następnie każdy pracownik z sieci może bez problemu owe dane pobrać na własny komputer lub uruchomić sieciową aplikację, np. do komunikacji z innymi pracownikami.

Sieci zmieniają firmy

Dla pracy we współczesnej firmie nie ma większego sukcesu, niż wprowadzenie sieci komputerowych. Już od samego początku tworzenia pierwszych komputerów wiadomym było, że ich niesamowite moce obliczeniowe pozwalają na odciążenie pracowników wielu różnych firm oraz instytucji i organizacji. Aplikacje księgowe czy baza danych umożliwiająca wpisywanie rezerwacji na bilety, to duże przełomy w historii wielkich korporacji, pomagające wprowadzić swoje usługi na prawdziwie masowy rynek i tym samym zwiększyć zyski. Ale dopiero umożliwienie działania wszystkich komputerów firmowych w jednej sieci był prawdziwym przełomem. Dzięki rozwojowi Internetu możliwe stało się połączenie komputerów tak, by te działały w jednym środowisku, w tzw. domenie. Mogą to być dwa komputery, ale może ich być też teoretycznie nieskończona liczba. Podłączone są do serwera firmowego, na którym znajdują się niezbędne do pracy narzędzia oraz przede wszystkim – bazy danych. I zmiany dokonane w tych bazach przez jednego pracownika, są natychmiast zauważane i gotowe do pobrania przez innego, oddalonego nawet o setki kilometrów.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.