Internet szerokopasmowy

Internet szerokopasmowy początkowo odnosił się do możliwości dostępu do internetu większej niż poprzez dostęp analogowy (56 kb/s w podstawowym dostępie telefonicznym lub 128 kb/s w podstawowym dostępie RDSI) Pojęcie internetu szerokopasmowego różni się w czasie równolegle z rozwojem techniki. Według Federalnej Komisji Komunikacyjnej Stanów Zjednoczonych uważa się za dostęp szerokopasmowy dostęp o prędkości równej lub wyższej od 200 kb/s w jednym kierunku. Dla Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej próg ten znajduje się na 2 Mb/s. W zależności od kraju, można odnaleźć rożne technologie. Tak zwana FTTH (światłowód do domu), telewizja kablowa, satelitarna, rDSL (na tradycyjnej sieci telefonicznej) i inne w fazie rozwojowej. Internet rozwija się bardzo szybko ze zwiększeniem się ciężkich zawartości (filmy, muzyka). Z tego względu operatorzy widzą, że w wielu wypadkach tradycyjne sieci nie mają możliwości utrzymania jakości ruchu który się tworzy. Problem ten będzie się pogłębiał z czasem, zważywszy na obecne proporcje wzrostu.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.