Ciekawostki.IT

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna, z angielskiego Information Technology (IT), łączy elementy i techniki używane w przetwarzaniu i transmisji informacji, głównie w informatyce, internecie i telekomunikacji. Określa on także sektor działalności gospodarczej. Technologie informacyjne nie są żadnym lekarstwem ani zaklęciem, ale mogą ulepszyć życie wszystkich mieszkańców planety. Użycie technologii informacyjnej wśród mieszkańców danego miejsca pomaga na zmniejszeniu w określonym momencie wykluczenia cyfrowego istniejącego we wspomnianej miejscowości. Zwiększyłoby to grupę użytkowników IT jako środka technologicznego do rozwoju ich działalności i dlatego zmniejsza liczbę osób, które jej nie używają. Można uważać IT za pojęcie dynamiczne. Na przykład, pod koniec XIX wieku telefon mógłby być uważany za nową technologię według obecnych definicji. Tą samą definicję można by zastosować do telewizji, gdy pojawiła się i stała się popularna w dekadzie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niemniej jednak dzisiaj nawet komputery nie mogą być uważane za nową technologię.

Orange udostępnia super szybki mobilny internet 42 Mb/s

Operator sieci komórkowej Orange uruchomił technologię HSPA+ DC (High Speed Packet Acces+ Dual Carrier), która umożliwia korzystanie z bezprzewodowego (mobilnego) internetu z zawrotną prędkością wynoszącą do 42 Mb/s. Jest to na razie najszybsza technologia transmisji danych, dostępna jak na razie za pośrednictwem 648 stacji bazowych i 24 dużych miast w kraju, do których należą m.in. Poznać, Wrocław, Kraków i Szczecin.
W technologii tej wykorzystuje się dwa kanały transmisji HSPA o szerokości pasma wynoszącej 5 MHz. Pozwala to na ściąganie danych z prędkością do 42 Mb/s natomiast ich pobieranie do 5,7 Mb/s. Z czasem prędkość wysyłania danych do sieci ulegnie zwiększeniu do 11 Mb/s.
Z usługi super szybkiego internetu mogą korzystać wszyscy użytkownicy mobilnego internetu w sieci Orange bez aktywacji, o ile są w zasięgu tej usługi i posiadają sprzęt – modem umożliwiający korzystanie z tak szybkiej transmisji danych. Modem spełniający warunki Huawei E372 – będzie dostępny w salonach sieci Orange od lutego b.r. W ramach oferty abonamentowej można będzie go nabyć za cenę 1 zł lub drożej. Zamówienia na modem można już składać na oficjalnej stronie internetowej operatora.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.