Ciekawostki.IT

Rozwój internetu

Rozwój internetu oznaczał, że informacja jest teraz dostępna w wielu miejscach. Przedtem informacja była skupiona w osobie rodziców, nauczycieli, w książkach. Szkoła i uniwersytet były obszarami, które skupiały wiedzę. Obecnie rozbiły się te bariery i z internetem istnieje większy dostęp do informacji. Głównym problemem jest jakość tej informacji. Uprościł się także kontakt pomiędzy osobami a także tymi, którzy zajmują się biznesem. Nie trzeba poruszać się aby zawierać umowy w różnych miastach na świecie albo wykonywać transakcje w jakimkolwiek miejscu przez proste kliknięcie. Nawet wielu polityków ma swoje własne blogi lub filmy na YouTube, pozostawiając jasne że IT w ostatniej dekadzie zmieniła wszystkie aspekty życia. Po części te nowe technologie są niematerialne, ponieważ główną materią jest informacja. Pozwalają na połączenie i interaktywność, są natychmiastowe. Nadejście ery internetu i głównie www jako środka masowego przekazu, oraz sukces blogów, wikis lub technologii peer-to-peer nadają IT wymiaru społecznego.

Nowe pojęcie IT

Nikogo nie dziwi fakt bycia informowanym minuta po minucie, porozumiewanie się z ludźmi na drugim krańcu planety, oglądanie teledysku czy praca zespołowa bez przebywania w tym samym miejscu. Z niepomyślaną szybkością IT jest coraz bardziej widoczna w naszym życiu. Pojęcie to znane także jako społeczeństwo informacyjne, zawdzięcza się głównie jednemu wynalazkowi, który stworzony został przed czterema dekadami: internetowi. Wszystko wyłoniło się jako część Sieci Agencji Projektów Badań Zaawansowanych, stworzonej przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki, która pomyślana była aby połączyć różne organy w kraju. Podstawowymi zasadami tej sieci były: sieć zdecentralizowana z wieloma drogami pomiędzy dwoma punktami i to, aby wiadomości były podzielone na części, które wysyłane były różnymi drogami. Obecność różnych uniwersytetów i instytutów w rozwoju projektu sprawiła, że znalazła więcej możliwości na wymianę danych.  Stworzona została poczta elektroniczna, czat i strony internetowe.

Cechy IT

W szerszym pojęciu można uważać, że telefon, telewizja i komputer są częścią tego, co się nazywa IT, technologie które ułatwiają komunikację i wymianę informacji w obecnym świecie. Po wynalezieniu pisma, pierwsze kroki w kierunku społeczeństwa informacyjnego naznaczone były przez telegraf, telefon, telewizję i internet dostępny dzięki dostawcom. Telefony komórkowe i GPS połączyły obraz z tekstem i słowem bezprzewodowy. Internet i telewizja są dostępne w telefonie komórkowym, który także jest aparatem fotograficznym. Zbliżenie się informatyki i telekomunikacji w ostatniej dekadzie XX wieku skorzystało z miniaturyzacji podzespołów, pozwalając na produkcję aparatów wielofunkcyjnych po dostępnych cenach. Użycie IT nie przestaje rosnąć i rozszerzać się, przede wszystkim w bogatych krajach, z ryzykiem podkreślenia wykluczenia cyfrowego, społecznego i różnicy pomiędzy pokoleniami. Niektórzy boją się utraty swobody osobistej, tak zwanego efektu Wielkiego Brata, ale IT zajmuje rosnące miejsce w życiu ludzkim.

IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.