Telekomunikacja

Rozwój internetu

Rozwój internetu oznaczał, że informacja jest teraz dostępna w wielu miejscach. Przedtem informacja była skupiona w osobie rodziców, nauczycieli, w książkach. Szkoła i uniwersytet były obszarami, które skupiały wiedzę. Obecnie rozbiły się te bariery i z internetem istnieje większy dostęp do informacji. Głównym problemem jest jakość tej informacji. Uprościł się także kontakt pomiędzy osobami a także tymi, którzy zajmują się biznesem. Nie trzeba poruszać się aby zawierać umowy w różnych miastach na świecie albo wykonywać transakcje w jakimkolwiek miejscu przez proste kliknięcie. Nawet wielu polityków ma swoje własne blogi lub filmy na YouTube, pozostawiając jasne że IT w ostatniej dekadzie zmieniła wszystkie aspekty życia. Po części te nowe technologie są niematerialne, ponieważ główną materią jest informacja. Pozwalają na połączenie i interaktywność, są natychmiastowe. Nadejście ery internetu i głównie www jako środka masowego przekazu, oraz sukces blogów, wikis lub technologii peer-to-peer nadają IT wymiaru społecznego.

Orange udostępnia super szybki mobilny internet 42 Mb/s

Operator sieci komórkowej Orange uruchomił technologię HSPA+ DC (High Speed Packet Acces+ Dual Carrier), która umożliwia korzystanie z bezprzewodowego (mobilnego) internetu z zawrotną prędkością wynoszącą do 42 Mb/s. Jest to na razie najszybsza technologia transmisji danych, dostępna jak na razie za pośrednictwem 648 stacji bazowych i 24 dużych miast w kraju, do których należą m.in. Poznać, Wrocław, Kraków i Szczecin.
W technologii tej wykorzystuje się dwa kanały transmisji HSPA o szerokości pasma wynoszącej 5 MHz. Pozwala to na ściąganie danych z prędkością do 42 Mb/s natomiast ich pobieranie do 5,7 Mb/s. Z czasem prędkość wysyłania danych do sieci ulegnie zwiększeniu do 11 Mb/s.
Z usługi super szybkiego internetu mogą korzystać wszyscy użytkownicy mobilnego internetu w sieci Orange bez aktywacji, o ile są w zasięgu tej usługi i posiadają sprzęt – modem umożliwiający korzystanie z tak szybkiej transmisji danych. Modem spełniający warunki Huawei E372 – będzie dostępny w salonach sieci Orange od lutego b.r. W ramach oferty abonamentowej można będzie go nabyć za cenę 1 zł lub drożej. Zamówienia na modem można już składać na oficjalnej stronie internetowej operatora.
IT

IT to inaczej technologia informacyjna (z ang. information technology) obejmująca wszystkie zagadnienia, metody, środki i działania związane z przetwarzaniem informacji (pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem). Do tego celu wykorzystuje informatykę, telekomunikację, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.